top of page

ANTALYA | AKSU

EXPO 2016 ANTALYA

EXPO KULESİ

ODA MİMARLIK

KENTSEL TASARIM

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI

2016 | 8.000 m²

EXPO 2016 ANTALYA EXPO KULESİ

YARIŞMASI 2'LİK ÖDÜLÜ

Uluslararası nitelikte olan Expo alanında tasarlanacak olan kule sadece bu alan için değil aynı zamanda kent için de simgesel bir yapı olma hedefini taşır. Bu bağlamda ortaya konulacak ürünün kalıcı ve sürdürülebilir olması için; alışılagelmiş bir kule formundan farklılaşarak iddialı bir şekilde kendini ortaya koyması tasarımın öncelikli hedeflerindendir. Bu iddianın strüktürel bağlamda da kendini ortaya koyması için, günümüz teknolojisinin en üst seviyede kullanılması öngörülmektedir. Tasarımda simge bir yapı oluşturma gayesi ile ortaya konulacak üründe yalın, heykelsi, akılda kalıcı bir form arayışı öne çıkmaktadır. Expo ana teması olan “çocuk ve yeşil” proje kavramsal yaklaşımında ele alınmıştır. Soyut yaklaşımda çocuk gelişim süreci tasarım girdisi olarak projeye yön verir. Çocuğun gelişim sürecinde şekil alması kule formu üzerinde yorumlanmıştır. İki ayrı koldan yükselen kule üst kotta seyir terasında birleşerek hem strüktürel açıdan hem de estetik açıdan bir bütünlük sağlar. Üst kotta yapılan bağlantı soyut anlamda yeşilin gelecek nesillerin elinde olduğunu vurgular. 

Mevcut durumda yer alan meydanın üst ve alt meydan olarak ayrışması kullanım şeması açısından önemli avantajlara sahiptir. Üst meydan toplanma mekanı olarak değerlendirilirken alt meydan çeşitli işlevlerle desteklenmiştir.

Konvansiyonel kulede tekil bir formun meydan algısı yaratmakta, meydanla ilişki kurmaktaki  etkisi zayıftır. Bu formda parçalanmaya gidilerek oluşturulan vaziyet yerleşiminde meydan algısının/yaşantısının desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu kurgu aynı zamanda dolaşım şemasına yön vererek kule sirkülasyonunu disipline etmektedir. Mevcut durumda yer alan ticari alanlar ve alt meydan gün ışığı hacminin derin noktalara kadar ulaşmasını sağlayacak potansiyele sahip değildir. Vaziyet yerleşiminde bu potansiyelin arttırılması hedeflenerek öneri bir meydan kurgusu geliştirilmiştir. Mevcut durumda dairesel olarak kurgulanmış meydan ve prizmatik kule yerleşimi arasındaki geometrik ilişki problemi tasarımı etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu iki form arasındaki çelişki ve kopukluklar ticari alanların yeniden kurgulanmasına yönelik öneri ile tanımlı hale getirilmiştir. Kule formundan referans alarak oluşturulan üst meydan, geri çekilerek kulenin bir bütün olarak en üst kota kadar algılanmasını sağlar. Bu geri çekilme aynı zamanda alt meydandaki hacimlerin gün ışığından üst düzeyde faydalanmasına olanak sağlar. Meydanda yer alan öneri seyir terası / güverte göle bakan bir vista noktasını oluşturur. Bu terasın ucundan akan şelale alt meydana canlılık getiren önemli bir unsurdur. Şelalenin mevcut durumda üst meydan kotunda geniş bir alandan dökülmesine öneri olarak geliştirilen bu kurguda noktasal olarak öne uzanan güverteden akacak bir su öğesinin daha vurucu olacağı düşünülmektedir.

bottom of page