top of page

KAYSERİ | KOCASİNAN

KAYSERİ TİCARET

ODASI HİZMET BİNASI

OFİS VE HİZMET BİNASI

KAYSERİ TİCARET ODASI

2017 | 18.000 m²

KTO HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI EŞDEĞER 1.'LİK ÖDÜLÜ

2018 / XVI. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ YAPI DALI ÖDÜL ADAYI

ARKİTERA İŞVEREN ÖDÜLLERİ 2017

SEÇİCİ KURUL TEŞVİK ÖDÜLÜ

SIGN OF THE CITY 2017 TAMAMLANMIŞ KAMU YAPISI 1.'LİK ÖDÜLÜ

FOTOĞRAFLAR: ALT-KAT MİMARİ FOTOĞRAF

Mimarlar Odası Kayseri Şubesinin katkılarıyla, 2014 yılında Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenlenmiş, ardından seçilen üç eşdeğer ödül arasından, yönetim kurulu kararıyla müellifi olduğumuz öneri uygulamaya değer bulunmuştur.

 

Uygulama projelerinin hazırlanması için Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Takribi 7 ay kadar süren uygulama proje çalışmalarının ardından, 2015 yılı içerisinde proje ihale edilmiş ve 2017 yılının Şubat ayında yapı tamamlanmıştır.

 

Yapı, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Kocasinan Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Arazi düz bir topografyaya sahip kuzeyinde ileride sökülmesi planlanan bir demiryolu, güneyinde ise hızlı ve yoğun bir trafiği olan Kocasinan Bulvarı bulunmaktadır. Ana kurgu, işverenin hazırlamış olduğu taslak ihtiyaç programında belirtilen fonsiyonların iki ayrı grup içerisinde sınıflandırılması üzerinden oluşturulmuştur. Projenin, çevre halkı ve kullanıcılarını dışlamayacak, bulvar üzerinden farkedilen, davetkar ve Kayseri’nin ticari kimliğini vurgulayacak bir yapı olması hedeflenmiştir.

 

Yapı, temelde farklı fonksiyonlardan teşkil iki ayrı parçanın birleşiminden oluşmaktadır. Bunlardan ilki ‘çalışma alanları’; Kayseri Ticaret Odası personelinin ihtiyaç duyduğu, idari birimlerin ve toplantı salonlarının bulunduğu , sirkülasyonu bir atriyum etrafında olan, kısmi güneş kontrollü bir ofis yapısı. İkincisi ise ‘sosyal alanlar’; kurumun düzenlemek durumunda olduğu daha büyük ölçekli toplantı, sergi, oda meclisi veya yemek gibi organizasyonlarını gerçekleştirdiği, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, 500 kişilik restoran, 100 kişilik toplantı salonu ve sergi alanlarından oluşan bir tesis yapısı.

 

Proje oluşum sürecinde yapının karakterini oluşturan eğimli iç-dış kabuk, dış mekanda bir örtü görevi üstlenip yarı kapalı bir mekan sağlarken, iç mekanda konferans salonunun eğimini sağlamaktadır. Geneli betonarme olan yapıdan radikal bir açı ile çıkan çelik konsollardan teşkil strüktür üzerinde bulunan yüzeyde, Corten-A çeliği kullanılarak; Kayseri’de yerleşik sanayi ile ticaretin bir arada olduğu sembolize edilmek istenmiştir. Yapının ofis kısmında 4,50 m yüksekliğindeki tüm katlar boyunca devam eden cam cephe kullanılmış, gerekli olan cephelerde hareketli paneller ile kısmi güneş kontrolü sağlanmış, gerek görülmeyen cephelerde ise sadece kedi yolu bırakılarak kullanım kolaylığı ve bir bütünsellik sağlanmak istenmiştir. Yapının geriye kalan dolu yüzeylerinde brüt beton görünümlü fiber katkılı beton paneller kullanılmıştır.

bottom of page